Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Fondul Social European


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere

Domeniul major de interventie 1.2: Calitate in invatamantul superior

Cererea de propuneri de proiecte de grant nr. 156

Titlul proiectului: Dezvoltarea curriculara si cresterea relevantei programelor de studiu in administratie publica prin metode inovative de blended learning si corelare cu piata muncii

Beneficiarul proiectului: Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative

Numar de identificare: POSDRU/156/1.2/G/133208

Cod SMIS: 53180

Manager de proiect: Conf. Univ. Dr. Diana-Camelia Iancu

Valoarea totala a proiectului: 1.893.964,37 lei

Durata implementarii proiectului: 18 luni

Pentru mai multe informatii, va invitam sa vizitati si urmatoarele pagini:

AP Campus: platforma blended learning a SNSPA, Facultatea de Administratie Publica

Comunitatea Inovare prin e-Administratie, implementata de SNSPA, Facultatea de Administratie Publica