Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Proiectul „Dezvoltarea curriculara si cresterea relevantei programelor de studiu in administratie publica prin metode inovative de blended learning si corelare cu piata muncii” raspunde nevoii de investitie in capitalul uman si cresterea competitivitatii resursei umane prin incurajarea inovarii si adoptarii instrumentelor TIC pentru construirea unei economii durabile bazate pe cunoastere. Solutia propusa are urmatoarele componente:

a) transformarea invatarii de tip fata-in-fata in invatare in format blended learning a 35 de discipline de la specializarile administratie publica si administratie europeana si patru programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative. Aceasta componenta necesita infiintarea Centrului de Formare si Suport pentru e-invatare Administratie (CFSEA). ce va oferi suport si instruire studentilor si cadrelor didactice pentru utilizarea platformei de e-learning ce va fi implementata in cadrul proiectului.

b) realizarea retelei inter-academice de invatare a administratiei - Inovare prin e-Administratie. Aceasta vizeaza realizarea de parteneriate cu facultati de administratie publica si de construire a mediului virtual Inovare prin e-Administratie, un mediu de interactiune intre studenti, alumni, cadrele didactice si angajatori. In cadrul acestei comunitati se vor oferi cursuri online (ce vor fi integrate in curriculumul Solicitantului drept discipline facultative) de catre profesori (inclusiv de la alte facultati de administratie publica) si se va oferi acces gratuit la resurse academice de specialitate. (jurnale/baze de date academice).

c) reconfigurarea curriculumului in raport cu necesitatile pietei muncii si cerintele CNCIS (inclusiv modificarile pentru e-learning). Aceasta dimensiune majora a proiectului cuprinde realizarea de cercetari calitative (focus grupuri si interviuri de elita) si cantitative (ancheta sociologica) si organizarea de seminarii de lucru impreuna cu potentialii angajatori ai studentilor Solicitantului. Rezultatele acestor activitati (dar si al celor privind dimensiunea de e-learning a invatarii) vor fi adoptate formal in curriculumul Solicitantului pentru a corela invatarea cu necesitatile pietei muncii si vor fi adoptate conform CNCIS. Ulterior, se vor organiza sesiuni de instruire cu grupurile tinta in privinta rezultatelor cercetarilor si intalnirilor cu angajatori, alumni si alti actori interesati.