Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

A1. Management de proiect

A1.1. Organizarea si coordonarea resursei umane

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) constituirea echipei de management: manager proiect

(2) constituirea echipei de experți pe termen lung

(3) realizarea, verificarea si semnarea contractelor membrilor echipei de management (manager proiect, responsabil financiar, consilier juridic, asistent manager), expertilor pe termen lung (asistenti implementare, experti educatie, experti implementare si suport platforma, experti cercetare, experti IT, expert PR, expert facilitare platforma).

(4) realizarea, verificarea si semnarea fiselor de post ale membrilor echipei de management (manager proiect, responsabil financiar, consilier juridic, asistent manager), expertilor pe termen lung (asistenti implementare, experti educatie, experti implementare si suport platforma, experti IT, expert PR, expert facilitare platforma).

(5) selectare experti pe termen lung și experți pe termen scurt: asistent implementare si suport platforma (ETL), asistent IT CFSEA (ETL), experti adaptare discipline (ETS).

(6) realizarea, verificarea si semnarea contractelor noilor experti pe termen lung și experți pe termen scurt: asistent implementare si suport platforma, asistent IT CFSEA, experti adaptare discipline

(7) realizarea, verificarea si semnarea fiselor de post noilor experti pe termen lung și experți pe termen scurt: asistent implementare si suport platforma, asistent IT CFSEA, experti adaptare discipline

(8) elaborarea si depunerea Actului aditional nr. 1 privind modificarea Anexei 1 a contractului (Cererea de finantare) si Anexei 3 a contractului (Acord parteneriat) si a anexelor aferente.

(9) elaborarea si depunerea Notificarii nr.1

(10) elaborarea si depunerea Notificarii nr.2

(11) elaborarea si depunerea Notificarii nr.3

(12) elaborarea si depunerea Notificarii nr.4

(13) elaborarea si depunerea Notificarii nr.5

(14) elaborarea si depunerea Notificarii nr.6

(15) elaborarea si depunerea Notificarii nr.7

(16) elaborarea si depunerea Notificarii nr.8

(17) elaborarea si depunerea Notificarii nr.9

(18) activitati de informare interna a membrilor echipei de proiect cu privire la responsabilitatile si termenele limita

(19) efectuarea unei audiente la OIPOSDRU responsabil, in data de 10.07.2014, pentru clarificarea unor aspecte privind solicitarea modificarilor contractuale.

(20) efectuarea unei audiente la OIPOSDRU responsabil, in data de 31.07.2014, pentru clarificarea unor aspecte privind aspectele financiare ale cererii de rambursare

(21) efectuarea unei audiente la OIPOSDRU responsabil, in data de 04.08.2014, pentru clarificarea unor aspecte privind aspectele financiare ale cererii de rambursare si modificarea graficului activitatilor

(22) elaborarea si depunerea Notificarii nr. 10 privind unele aspecte ale subactivitatilor proiectului (cuprinde aspecte privind resursa umană)

(23) elaborarea si depunerea Notificarii nr. 11 privind modificarea raportului ore/lună și a raportului lei/oră pentru Responsabilul Financiar al proiectului (cuprinde aspecte privind resursa umană)

(24) elaborarea si depunerea Notificarii nr. 12 privind modificarea unei formulări din secţiunea Justificarea bugetului cererii de finanțare (cuprinde aspecte privind resursa umană)

(25) elaborarea si depunerea Actului aditional nr. 2 privind modificarea Anexei 1 a contractului (Cererea de finantare) si Anexei 2 a contractului (Bugetul proiectului - Sintetic si Detaliat). (cuprinde și aspecte privind resursa umană)

(26) elaborarea si depunerea Actului aditional nr. 3 privind modificarea Anexei 1 a contractului (Cererea de finantare).  (cuprinde si aspecte privind resursa umană)

(27) Solicitare clarificari privind inlocuirea unei denumiri din cadrul Anexei 1 la contractul de finantare

(28) Realizarea contractelor si fiselor de post pentru expertii cursuri online

(29) Realizarea contractului si fisei de post pentru Asistent Manager

(30) Realizarea contractului si fisei de post pentru expertul editare video

(31) Prelungirea contractelor si fiselor de post pentru expertii Asistent IT CFSEA si Expert facilitare platforma

(32) Activitati si intalniri de lucru pentru coordonarea resursei umane a proiectului

(33) Evaluarea resurselor umane ale proiectului

(34) Inoirea contractelor expertilor pe termen lung

(35) realizarea altor contracte pentru experti pe termen lung noi

(36) realizarea de noi contracte de muncă (iulie)

(37) realizarea de acte aditionale la contractele de munca pentru unii dintre experti si pentru echipa de personal CGA.

(38) realizarea de prelungiri pentru contracte pentru unii experti si pentru personal administrativ

(39) organizarea finala a documentelor privind resursa umana

(40) realizarea documentelor de salarizare

 

A1.2. Realizarea achizitiilor necesare derularii proiectului

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) achizitionarea serviciilor de catering in vederea organizarii conferintei de lansare a proiectului.

(2) achizitionarea materialelor din pachetele de informare in vederea organizarii conferintei de lansare a proiectului (A2.1)

(3) achizitionarea materialelor din pachetele de informare in vederea organizarii workshopurilor de diseminare a bunelor practici (A2.4)

(4) achizitionarea materialelor din pachetele de informare in vederea organizarii focus grupurilor (A6.2)

(5) achizitionarea materialelor din pachetele de informare in vederea organizarii intalnirilor de lucru (A7.3)

(6) achiziția serviciilor de auditor financiar independent

(7) achizitia serviciilor de expertiza contabila

(8) achizitionarea domeniului web pentru site-ul de informare al proiectului

(9) realizarea achizitiei abonamentelor la 10 jurnale de specialitate din domeniul administratiei publice

(10) actualizare plan achiziții proiect

(11) realizare documente achizitii servere

(12) intalnire de lucru pentru realizarea caietului de sarcini pentru achizitia serverelor

(13) realizare documente achizitii desktop PC

(14) realizare documente achizitii imprimante

(15) realizare documente achizitii alte echipamente (videoproiector, camera video)

(16) realizare documente achizitii mobilier

(17) realizare documente achizitie consumabile

(18) realizare documente achizitie echipamente

(19) realizare documente achizitie mobilier

(20) finalizare documente achizitie echipamente 2

(21) derulare proces achizitii

(22) initiere proces achizitii servicii tipografice pentru ultimile luni de derulare a proiectului

(22) achizitie servicii catering pentru conferinta finala a proiectului

(23) preluarea ultimilor achizitii din cadrul proiectului

(24) organizare finala a documentelor privind achizitiile proiectului

 

A1.3. Monitorizarea continua a stadiului proiectului

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) elaborarea convocatorului pentru o sedinta de review impreuna cu expertii IT

(2) organizarea unei sedinte de review impreuna cu potentialii experti IT

(3) finalizarea si diseminarea minutei sedintei de review impreuna cu potentialii experti IT

(4) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a intregii echipe de proiect

(5) organizarea unei sedinte a intregii echipe de proiect

(6) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de proiect

(7) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a intregii echipe de proiect

(8) organizarea unei sedinte a intregii echipe de proiect

(9) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de proiect

(10) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a intregii echipe de proiect

(11) organizarea unei sedinte a intregii echipe de proiect.

(12) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de proiect

(13) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a echipei de management

(14) organizarea unei sedinte a echipei de management

(15) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de management

(16) asigurarea comunicarii permanente verticale si orizontale intre echipa de management si expertii din cadrul echipei de implementare.

(17) construirea matricei logice a proiectului nr. 1.

(18) construirea fisei standard de asigurare a calitatii nr. 1.

(19) construirea matricei de management al riscului nr. 1.

(20) elaborarea fisei de review nr. 1.

(21) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a intregii echipe de proiect

(22) organizarea unei sedinte a intregii echipe de proiect

(23) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de proiect

(24) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a intregii echipe de proiect

(25) organizarea unei sedinte a intregii echipe de proiect

(26) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de proiect

(27) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a echipei de management

(28) organizarea unei sedinte a echipei de management

(29) finalizarea si diseminarea minutei sedintei echipei de management

(30) construirea matricei logice a proiectului nr. 2.

(31) construirea fisei standard de asigurare a calitatii nr. 2.

(32) construirea matricei de management al riscului nr. 2

(33) elaborarea fisei de review nr. 2.

(34) elaborarea convocatorului pentru o sedinta a echipei de proiect

(35) organizarea unei sedinte a echipei de proiect

(36) realizarea minutei sedintei de proiect

(37) realizarea si depunerea Actului aditional nr. 4 privind modificarea Anexei 1 si a Anexei 2 a contractului (Cererea de finantare). 

(38) realizarea si depunerea notificarii nr.13 privind modificarea Anexei 4 a contractului (Cererea de finantare). 

(39) realizarea si depunerea notificarii nr.14 privind modificarea Anexei 4 a contractului (Cererea de finantare). 

(40) initierea construirii matricei logice a proiectului nr. 3.

(41) initierea construirii fisei standard de asigurare a calitatii nr. 3.

(42) initierea construirii matricei de management al riscului nr. 3

(43) initierea construirii fisei de review nr. 3.

(44) finalizarea construirii matricei logice a proiectului nr. 3.

(45) finalizarea construirii fisei standard de asigurare a calitatii nr. 3.

(46) finalizarea construirii matricei de management al riscului nr. 3

(47) finalizarea construirii fisei de review nr. 3.

(48) organizarea si derularea unei sedinte a proiectului in data de 24.02.2015

(49) realizarea minutei sedintei si semnarea acesteia

(50) realizarea notificarii nr.15 privind prelungirea activitatii A8.4

(51) realizarea actului aditional 5 privind adaugarea unor rezultate unora dintre activitati

(52) depunerea modificarilor contractuale de la punctele 50 si 51

(54) alte activitati de management

(55) realizare, depunere si aprobare semnatura compusa noua

(56) depunerea notificarii nr.15 – raspuns clarificari (cu aprobare ulterioara)

(57) depunerea actului aditional 5

(57) depunerea calendarului privind monitorizarea proiectului de catre OIPOSDRU MECS

(58) inceperea lucrului la actul aditional 6

(59) depunerea actului aditional nr.6

(60) organizarea si derularea sedintei proiectului din data 28.04.2015

(61) completarea anexei 8

(62) realizarea si depunerea raspunsului pentru solicitarea de clarficari la Actul aditional nr.6

(63) centralizarea si realizarea documentatiei necesare in vederea raspunderii la solicitare transmisa de
Unitatea Regionala POSDRU Sud in data de 7.05.2015

(64) organizarea si derularea sedintei proiectului din data de 28.05.2015

(65) completarea instrumentelor de management

(66) depunerea notificarii 16

(67) depunerea notificarii 17

(68) depunerea notificarii 18

(69) depunerea Actului Aditional 7

(70) organizarea si derularea sedintei proiectului din data de 30.06.2015

(71) depunerea notificarii 18 vs.2

(72) depunerea Actului Aditional 7 vs.2

(73) organizarea si derularea sedintei proiectului din data de 28.07.2015

(74) organizarea si derularea sedintei proiectului din data de 30.08.2015

(75) organizarea si derularea sedintei de review din data de 31.08.2015

(76) finalizarea construirii matricei logice a proiectului nr. 5

(77) finalizarea construirii fisei standard de asigurare a calitatii nr. 5.

(78) finalizarea construirii matricei de management al riscului nr. 5

(79) finalizarea construirii fisei de review nr. 5

(80) organizarea si derularea sedintei de proiect 

(81) suport acordat evaluatorilor externi (OIPOSDRU, AMPOSDRU, Curtea Europeană de audit) prin realizarea de documente centralizatoare, furnizarea de documente la cerere, organizare, participare întâlniri de lucru cu evaluatorii.

(82) organizarea si derularea sedintei de proiect din data de 30.10.2015

(83) finalizarea construirii matricei logice a proiectului nr. 6

(84) finalizarea construirii fisei standard de asigurare a calitatii nr. 6

(85) finalizarea construirii matricei de management al riscului nr. 6

(86) finalizarea construirii fisei de review nr. 6

(87) organizarea si derularea sedintei de proiect

(88) realizarea de alte activitati de management aferente finalizarii proiectului

 

A1.4. Realizarea cererii de prefinantare si a cererilor de rambursare a cheltuielilor (impreuna cu auditul extern al proiectului necesar pentru cererile de rambursare)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea cererii de prefinantare si a documentatiei de suport necesara acesteia.

(2) realizarea cererii intermediare de rambursare a cheltuielilor nr. 1, a Raportului Tehnico-Financiar, a Evidentei Cheltuielilor si a documentatiei justificative aferenta cererii de rambursare

(3) realizarea cererii intermediare de rambursare a cheltuielilor nr. 2, a Raportului Tehnico-Financiar, a Evidentei Cheltuielilor si a documentatiei justificative aferenta cererii de rambursare.

(4) pregătirea cererii intermediare de rambursare a cheltuielilor nr. 3, a Raportului Tehnico-Financiar, a Evidentei Cheltuielilor si a documentatiei justificative aferenta cererii de rambursare.

(5) raspuns la solicitarea de clarificare privind CR2

(6) colectarea si centralizarea documentelor in vederea realizarii cererii intermediare de rambursare a cheltuielilor nr. 4, a Raportului Tehnico-Financiar, a Evidentei Cheltuielilor si a documentatiei justificative aferenta cererii de rambursare.

(7) Colectare periodica documente in vederea urmatoarei cereri de rambursare

(8) aprobarea CR3 si virarea banilor catre partenerul INCSMPS

(9) colectare documente în vederea CR4

(10) finalizare anexe CR4

(11) depunere CR 4

(12) colectare și organizare documente în vederea CR5

(13) realizare anexe si completare in Action Web pentru CR5

(14) realizare contestatie CR4

(15) depunere CR5

(16) initiere realizare CR6

(17) realizare si depunere contestatie pentru CR5

(18) realizare solicitare procedura de conciliere

(19) realizare, organizare documente in vederea depunerii cererii de rambursare numarul 6 (continua si in luna noiembrie)

 

A1.5 Evaluarea proiectului si raportarea finala

(1) initierea evaluarii finale ale proiectului

(2) realizarea documentului de centralizare a datelor audtarilor si monitorizarii

(3) realizarea matricii logice finale

(4) realizarea analizei economico-financiare

(5) realizarea raportului final