Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 2


A2.1. Construirea site-ului de informare in privinta obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) constructia tehnica a site-ului de informare al proiectului

(2) constructia grafica a site-ului de informare al proiectului

(3) elaborarea textului site-ului de informare al proiectului

(4) trimiterea site-ului catre OIPOSDRU responsabil spre aprobare

(5) lansarea site-ului proiectului

 

A2.2. Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia lansarii proiectului

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) programarea conferintei de lansare

(2) promovarea evenimentului si contactarea participantilor

(3) contactarea vorbitorilor pentru conferinta de lansare a proiectului

(4) contactarea reprezentantilor presei pentru conferinta de presa

(5) elaborarea comunicatului de presa cu ocazia organizarii conferintei de lansare

(6) distribuirea comunicatului de presa cu ocazia organizarii conferintei de lansare

(7) achizitionarea serviciilor de catering

(8) achizitionarea materialelor de promovare pentru conferinta (roll-up, pixuri, mape, blocnotes-uri, pliante)

(9) elaborarea prezentarii ppt. a proiectului

(10) elaborarea prezentarii ppt. a componentelor IT ale proiectului

(11) inregistrarea participantilor si distribuirea materialelor

(12) organizarea spatiului destinat inregistrarii participantilor, pauzei de cafea si de masa si desfasurarii conferintei propriu-zise

(13) desfasurarea conferintei

(14) desfasurarea pauzei de cafea

(15) desfasurarea pauzei de masa

(16) realizarea de fotografii si filmari in cadrul conferintei de lansare

(17) centralizarea si scanarea tabelelor cu participantii

 

A2.3. Derularea campaniei "Invata cu metode moderne!" privind popularizarea in randul studentilor din facultate a avantajelor metodelor blended learning fata de metodele traditionale de invatare fata in fata

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea unor texte cu privire la conceptul „blended learning” pentru brosuri

(2) realizarea conceptului campaniei

(3) realizarea design-ului grafic al brosurii

(4) realizarea design-ului grafic al pliantului

(5) realizarea design-ului grafic pentru brosura

(6) încorporarea textului in pliant

(7) realizarea de newslettere

(8) logistică si documentare in cadrul campaniei

(9) activitati de organizare in vederea evenimentului de diseminare 1

(10) Realizarea unui film pentru campania ”Învață cu metode moderne!”

(11) Realizarea de materiale de distribuit în cadrul primului eveniment de diseminare

(12) organizare si derulare Eveniment de prezentare nr.1

(13) finalizarea pliantului si a brosurii campaniei

(14) activitati de organizare Eveniment de prezentare nr.2

(15) derulare eveniment de prezentare nr 2

(16) derulare eveniment de prezentare nr 3

(17) realizare newsletter

(18) completare modul campanie in platforma www.apcampus.ro

(19) realizare newsletter (iunie)

(20) realizare newsletter (iulie)

(21) completare modul campanie in platforma www.apcampus.ro

(22) organizare eveniment 4 de prezentare proiect

(23) realizare newsletter (august-septembrie)

(24) realizare materiale privind blended-learningul

(25) continuare realizare materiale privind blended-learningul si uploadarea acestora pe platforma www.apcampus.ro

(26) realizare newsletter

(27) distribuirea de pliante si brosuri catre studenti (continua si in noiembrie)

 

A2.4. Diseminarea bunelor practici ale proiectului prin intermediul site-ului proiectului si prin organizarea a 3 workshop-uri impreuna cu cel putin inca 3 facultati cu profil administratie publica

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) achizitionarea materialelor din pachetele de informare (mape, pixuri, blocnotes-uri, pliante)

(2) adaugarea de noi informatii privind stadiul de realizare a proiectului pe site-ul de informare

(3) Modificari realizate in cadrul platformei pentru a inlesni diseminarea bunelor practici ale proiectului

(4) Realizarea de materiale de prezentare bune practici

(4) organizarea workshopului nr.1

(5) pregatire pentru organizarea workshopului nr.2

(6) realizare cazuri buna practica pentru diseminare prin intermediul www.inovativadmin.ro

(7) realizare update site www.inovativadmin.ro și continuare realizare materiale bune practici

(8) initiere activitati de organizare a workshop diseminare bune practici nr.2

(9) actualizare social media cu bune practici

(10) actualizare site proiect cu bune practici

(11) actualizare social media

(12) mutare site www.inovativadmin.ro pe serverul proiectului

(13) continuare actualizare site www.inovativadmin.ro cu bunele practici ale proiectului

(14) continuare actualizare social media cu bunele practici ale proiectului

(15) organizare si derulare workshop diseminare bune practici nr.2

(15) organizare si derulare workshop 2 de diseminare a bunelor practici ale proiectului

(16) organizare si derulare workshop diseminare bune practici nr.3

(17) actualizare cu bune practici a siteului proiectului si a platformelor social media (oct)

(18) actualizarea finala cu bune practici a siteului proiectului (nov)

(19) actualizarea finala a platformelor social media cu bunele practici ale proiectului (nov)

 

A2.5 Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia incheierii proiectului

(1) initiere organizare conferinta de finalizare proiect

(2) realizarea de activitati de organizare a conferintei

(3) organizarea și derularea conferintei de incheiere a proiectului