Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 3


 A3.1. Organizarea administrativa a centrului (Organizarea spatiului, realizarea metodologiei de functionare a centrului, selectarea personalului permanent)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) identificarea spatiului destinat CFSEA

(2) organizarea administrativa a biroului CFSEA

(3) realizarea metodologiei de functionare CFSEA (care a stat la baza realizarii ROF, organigrama și statut CFSEA)

(4) constituirea echipei CFSEA

 

A3.2. Selectarea si implementarea platformei e-learning la nivelul Centrului

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea unei analize de nevoi pentru alegerea platformei de e-learning

(2) evaluarea alternativelor si selectarea platformei de e-learning

(3) realizarea grafica a platformei de e-learning

(4) realizarea tehnica a platformei de e-learning

(5) lansarea platformei de e-learning

(6)  Finalizarea implementării platformei de e-learning www.apcampus.ro

(7) Testarea implementării platformei de e-learning www.apcampus.ro

 

A3.3. Identificarea disciplinelor ce vor fi implementate in cadrul platformei de e-learning si planificarea curriculumului pentru e-learning

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) Realizarea instrumentului de proiectare pentru e-learning

(2) Studierea documentelor necesare pentru selectarea disciplinelor ce vor fi adaptate și migrate in regim blended learning

(3) Selectarea disciplinelor

(4) suport acordat expertilor

(5) documentare de catre experti

(6) completare fise discipline in noul format ingloband componenta de e-learning

(7) completare instrumente de proiectare pentru e-learning