Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

A4.1. Adaptarea disciplinelor in regim e-learning in cadrul platformei (operationalizarea curriculumului pentru 35 de discipline)

(1) Realizarea unui document suport pentru expertii adaptare discipline

(2) Acordarea si primirea de suport telefonic, prin e-mail si fata in fata pentru expertii adaptare discipline

(3)  Documentarea de catre expertii adaptare disciplina in privinta utilizarii platformei Moodle

(4) Realizarea de catre expertii adaptare disciplina de materiale didactice

(5) Adaptarea disciplinelor pe platforma www.apcampus.ro

(6) Finalizarea adaptării celor 35 de discipline

 

A4.2. Instruire si suport acordate pentru 800 studenti in vederea utilizarii platformei de e-learning

(1) initiere realizare ghid utilizare Moodle pentru studenti

(2) realizare de documentare in vederea realizarii ghidului

(3) intalniri de lucru pentru realizarea ghidului

(4) sarcini logistice privind realizarea ghidului

(5) finalizarea ghidului de utilizare Moodle – apcampus nivel 1

(6) finalizarea ghidului de utilizare Moodle – apcampus nivel 2

(7) construirea unei baze de date pentru crearea de conturi de utilizator pentru grupul țintă studenți

(8) crearea a cca 800 utilizatori in cadrul platformei www.apcampus.ro

(9) inrolarea la cursuri a utilizatorilor

(10) suport acordat utilizatorilor pentru utilizarea platformei

(11) sesiuni de instruire 1 si 2 organizate si derulate

(12) organizare sesiuni de instruire 3, 4, 5, 6, 7, 8

(13) realizare materiale pentru sesiuni de instruire

(14) realizare mentenanta platforma

(15) dezvoltare platforma (module noi etc)

(16) configurare echipamente ITC in cadrul CFSEA

(17) continuare acordare suport

(18) completare fise suport

(19) creare conturi noi pentru studentii intrati in anul 1 (sept)

(20) creare cohorte noi cu studenti de anul 1 (sept)

(21) creare conturi noi pentru studentii intrati in anul 1 si alocarea acestora in cohorte (oct)

(22) realizarea de activitati de suport (fise suport - oct)

(23) realizarea de activitati de suport (fise suport - nov)

(24) organizare finala a CFSEA in vederea sustenabilitatii activitatilor centrului

 

A4.3. Pilotarea platformei e-learning cu 4 discipline (2 licenta, 2 masterat)

(1) Inițierea pilotării

(2) Inițierea relizării grupelor de studenți ce vor participa la pilotare

(3) analizarea cursurilor si completarea livrabilelor de analiză a acestora

(4) construirea offline a chestionarului de pilotare

(5) construirea online a chestionarului de pilotare

(6) aplicarea chestionarului

(7) salvarea rapoartelor de analiza a datelor chestionarelor

 

A4.4. Migrarea procesului educational in regim e-learning pentru cele 35 discipline

(1) initierea migrarii procesului educational pe platforma www.apcampus.ro

(2) utilizarea de catre studenti a platformei (continua)

(3) realizare materiale didactice si de cercetare pentru platforma de e-learning (continua – inclusiv ultima luna)

(4) mutare site www.apcampus.ro pe serverul proiectului

(5) verificare cursuri din cadrul platformei (după mutarea continutului pe serverele proprii)

(6) modificare setari cursuri pentru pregatirea noului an universitar