Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 5


A5.1. Construirea platformei online Inovare prin e-Administratie (care va facilita contactul dintre studenti si cadrele didactice din facultatile de administratie publica din Romania si care va oferi un mediu de invatare online prin cursuri online si acces la jurnale stiintifice de profil)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea design-ului conceptual al site-ului

(2) realizarea grafica a platformei Inovare prin e-Administratie

(3) realizarea tehnica a platformei Inovare prin e-Administratie

(4) lansarea platformei Inovare prin e-Administratie

 

A5.2. Incheierea parteneriatelor cu alte facultati de administratie publica din Romania

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) identificarea potentialilor parteneri din domeniul administratiei publice

(2) elaborarea protocolului de colaborare

(3) realizarea invitatiei de semnare a protocolului de colaborare

(4) contactarea potentialilor parteneri din domeniul administratiei publice

(5) semnarea protocolului de colaborare cu 4 parteneri din domeniul administratiei publice

 

A5.3. Inscrierea pe platforma a studentilor si a cadrelor didactice din facultatile de administratie publica din Romania

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) colectarea adreselor de mail in vederea invitarii studentilor si cadrelor didactice pe platforma;

(2) dezvoltarea funcționalităților de înscriere pe platforma www.e-cariera-admin.ro

(3) continuarea completarii bazei de date cu utilizatori

(4) realizarea de utilizatori pentru studentii din grupul tinta

(5) invitarea de angajatori, cadre didactice si alumni pe platforma – realizarea de conturi pentru acestia

(6) crearea unei baze de date continand noile conturi ale studentilor din anul 1

(7) continuarea de adaugare studenti in baza de date

(8) crearea de noi conturi pe platforma www.e-cariera-admin.ro

 

A5.4. Crearea unei baze de date cu jurnale stiintifice de profil administratie publica si stiinte sociale si realizarea de abonamente pentru acestea

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea unei analize de nevoi in vederea selectarii jurnalelor stiintifice

(2) construirea unei baze de date cu jurnale stiintifice de profil administratie publica si stiinte sociale

(3) selectarea a 10 jurnale de specialitate conform analizei de nevoi

(4) documentare si simularea diferitelor posibilități de implementare de jurnale în cadrul platformei

(5) pregătirea grafica si tehnica a platformei pentru pentru implementarea jurnalelor

(6) implementarea jurnalelor pe platforma si testarea implementarii acestora

 

A5.5. Functionarea platformei, dezvoltarea si furnizarea de cursuri facultative online de catre cadre didactice de la facultati de administratie publica

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) activitati de cercetare si constructie partiala a bazei de date cu alumni

(2) activitati de cercetare si constructie partiala a instrumentului de proiectare cursuri online

(3) activitati de mentenanta tehnică si adaptare a platformei la nevoile grupului țintă

(4) activitati de initiere a constructiei machetei newsletterului

(5) finalizarea constructiei machetei newsletterului

(6) mentenanta si depanare a platformei

(7) documentare in privinta cursurilor online

(9) initiere realizare offline a materialelor didactice pentru cursurile online

(10) completare livrabile cursuri online

(11) construirea template-ului pentru cursurile online

(12) dezvoltarea functionalitatilor de inscriere la cursurile online

(13) depanare problema de accesare a jurnalelor

(14) realizare document suport constructie curs online

(15) realizare cursuri online (filmari, creare materiale didactice)

(16) realizare document suport studenti pentru utilizarea cursurilor online

(17) realizare newslettere (continua)

(18) evaluare si finalizare a cursurilor online

(19) mentenanta si modificari ale platformei

(20) mutare site www.e-cariera-admin.ro pe serverul proiectului

(21) suport/updatare profiluri cariera studenți

(22) modificari realizate sectiunilor angajatori/locuri de munca

(23) realizare newsletter (iulie)

(24) realizare newsletter (august)

(25) modificari realizate in cadrul platformei pentru acordarea de premii studentilor

(26) realizare newsletter (sept)

(27) alte modificari realizate in cadrul platformei

(28) realizarea metodologiei de acordare a premiilor

(29) realizare newsletter (oct)

(30) organizare si derulare concurs premii ”Administratia publica in anul 2016: To Do sau Wish List!”

(31) verificare eligibilitate a participantilor la concurs

(32) realizarea evaluarii si a notarii eseurilor scrise de studenti in cadrul concursului

(33) organizarea si derularea premierii studentilor

(34) continuare actualizare informatii platforma www.e-cariera-admin.ro

(35) continuare actualizare informatii platforma www.e-cariera-admin.ro (nov)

(36) realizare newsletter (nov)