Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 6


A6.1. Construirea unei baze de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice (pentru realizarea cercetarii)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) construirea tehnica a bazei de date

(2) construirea bazei de date cu studenti – Forma de invatamant IF din domeniul administratiei publice si administratiei europene

(3) construirea bazei de date cu studenti – Forma de invatamant ID din domeniul administratiei publice si administratiei europene

(4)  construirea bazei de date cu absolventi – Forma de invatamant ID din domeniul administratiei publice si administratiei europene

(5) construirea bazei de date cu studenti masteranzi (IF+IFR) din domeniul administratiei publice si administratiei europene

(6) construirea bazei de date cu absolventi master (IFR) din domeniul administratiei publice si administratiei europene

(7) construirea bazei de date cu institutii practica din domeniul administratiei publice si persoane de contact

(8) construirea bazei de date cu angajatori

(9) construirea bazei de date cu ONG-uri

(10) construirea bazei de date cu companii

(11) centralizarea bazelor de date specifice in baza de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice

 

A6.2. Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda focus grupului, avand drept participanti studenti, absolventi, cadre didactice si organizatii angajatoare (publice si private)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) identificarea spatiilor disponibile in vederea desfasurarii focus grupurilor

(2) realizarea invitatiei pentru participantii la focus grup

(3) achizitionarea pachetelor de informare si promovare (mape, pixuri, blocnotes-uri-uri, pliante)

(4) realizarea, printarea si utilizarea afisului pentru focus grupuri

(5) utilizarea bazei de date (A6.1) pentru trimiterea invitatiilor in studentilor, absolventilor si altor participanti la focus grupuri

(6) pregatirea logistica a salii in vederea desfasurarii evenimentului

(7) inregistrarea participantilor

(8) desfasurarea focus grupurilor

(9) realizarea de fotografii

(10) centralizarea informatiilor obtinute in urma focus grupurilor

 

A6.3. Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda interviului de elita cu personal de conducere al organizatiilor angajatoare

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea grilei de interviu

(2) realizarea unei baze de date cu potentiali invitati pentru interviuri

(3) realizarea de interviuri

 

A6.4. Realizarea unei cercetari cantitative in randul studentilor

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea instrumentului de cercetare cantitativa (chestionar)

(2) utilizarea bazei de date (A6.1) pentru contactarea studentilor in vederea completarii chestionarului

(3) diseminarea chestionarului in randul studentilor contactati

(4) centralizarea informatiilor obtinute in cadrul unei baze de date

 

A6.5. Prelucrarea, interpretarea datelor si redactarea rapoartelor de cercetare

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) prelucrarea datelor pentru focus grupuri

(2) prelucrarea datelor pentru interviuri

(3) prelucrarea datelor pentru ancheta sociologic

(4) realizarea raportului final de cercetare pentru focus grupuri

(5) realizarea raportului final de cercetare pentru interviuri

(6) realizarea raportului final de cercetare pentru chestionare

(7) realizarea raportului final care integreaza rezultatele tuturor cercetarilor