Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 7


A7.1. Centralizarea materialelor necesare celor 6 intalniri de lucru (cate una pentru fiecare specializare)

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) achizitionarea materialelor de informare si promovare ale intalnirilor de lucru (mape, pixuri, blocnotes-uri-uri, pliante)

(2) multiplicarea materialelor de lucru necesare intalnirilor (planuri de invatamant, fise ale disciplinelor)

 

A7.2 Utilizarea bazei de date (A6.1) pentru selectarea si invitarea participantilor

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea invitatiilor

(2) trimiterea invitatiilor

 

A7.3. Desfasurarea celor 6 intalniri de lucru

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) realizarea prezentarilor .ppt pentru intalnirile de lucru

(2) identificarea spatiilor disponibile pentru organizarea intalnirilor de lucru

(3) pregatirea logistica a salilor in care se vor desfasura intalnirile de lucru

(4) studierea fiselor de invatamant si planurilor de invatamant pentru fiecare program de studiu 

(5) inregistrarea participantilor

(6) desfasurarea intalnirilor de lucru

(7) realizarea de poze in cadrul intalnirilor de lucru

 

A7.4 Elaborarea unui raport privind adaptarea continuturilor educationale pentru cele 2 specializari de licenta si 4 masterate la necesitatile pietei muncii

 

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

 

(1) realizarea documentului centralizator al intalnirilor de lucru

 

(2) realizarea documentului sinteza al intalnirilor de lucru

 

(3) realizarea raportului final al intalnirilor de lucru