Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 8


A8.1 Prezentarea si analiza in sedintele departamentelor a rapoartelor de cercetare [A6.5], a rezultatelor intalnirilor de lucru [A7.4] si a rezultatelor privind includerea in curriculum a metodelor de e-learning [A3,A4]

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

(1) organizare in vederea derularii sedintelor

(2) analiza si documentare in vederea derularii sedintelor

(3) derulare intalniri

(4) realizare minute intalniri departamente

(5) realizare raport modificari curriculare

 

A8.2 Realizarea modificarilor curriculare necesare (noi planuri de invatamant, fise ale disciplinelor in formatul indicat de OMECTS 5703/2011 etc) si adoptarea acestora in sedintele departamentelor

(1) initierea activitatii

(2) centralizare documente

(3) demarare organizare sedinte departamente

(4) documentare planuri, fise, modificari realizate etc

(5) derulare sedinte departamente si adoptare modificari curriculum rezultate din proiect

 

A8.3 Realizarea dosarelor conform OMECTS 5703/2011 (conf. CNCIS) si inaintarea acestora la ANC spre evaluare

(1) informare la sediul ANC

(2) initierea documentarii cu privire la realizarea dosarelor

(3) realizarea primului dosar pentru ANC

(4) lucru realizare dosare pentru ANC

(5) depunere dosare ANC

(6) dosare ANC depuse ca raspuns la clarificari (+primire aprobare dosare) 

 

A8.4 Organizarea a 2 sesiuni de instruire a G2-G7 pentru prezentarea rezultatelor cercetarilor (A6), intalnirilor de lucru (A7) si a modificarilor curriculumului pentru integrarea componentei de e-learning, pentru toate cele 6 programe de studiu

(1) Realizarea de prezentari si materiale de instruire

(2) relizarea agendei pentru sesiunea de instruire nr.1

(3) organizarea sesiunii de instruire nr.1

(4) derularea sesiunii de instruire nr.1

(5) organizarea sesiunii de instruire nr.2

(6) derularea sesiunii de instruire nr.2