Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 1 - Rezultate obținute

 

R1.1. Organizarea si coordonarea resursei umane

(1) 4 membri echipa de management selectati

(2) 14 experti pe termen lung selectati, 28 experti pe termen scurt selectati,

(3) 46 contracte realizate (+ cu acte aditionale + prelungiri contracte)

(4) 46 fise de post realizate (+ acte aditionale)

(5) Act aditional nr. 1 realizat si depus

(6) Notificarea nr. 1 realizata si depusa

(7) Notificarea nr. 2 realizata si depusa

(8) Notificarea nr. 3 realizata si depusa

(9) Notificarea nr. 4 realizata si depusa.

(10) Notificarea nr. 5 realizata si depusa.

(11) Notificarea nr. 6 realizata si depusa.

(12) Notificarea nr. 7 realizata si depusa.

(13) Notificarea nr. 8 realizata si depusa.

(14) Notificarea nr. 9 realizata si depusa.

(15) Notificarea nr. 10 realizata si depusa

(16) Notificarea nr. 11 realizata si depusa

(17) Notificarea nr. 12 realizata si depusa

(18) Act aditional nr. 2 realizat si depus

(20) Raspuns solicitare clarificari Act aditional 2

(21) Raspuns solicitare clarificari Act aditional 3

(22) Raspuns solicitare clarificari Act aditional 4

(23) Raspuns solicitare clarificari CR2

(24) 394 de mailuri primite pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, 433 de mailuri trimise de pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, pana la data de 27.02.2015.

(25) 5 contracte experti cursuri online

(26) 2 contracte ETL prelungite

(27) 1 contract expert editare video

(28) activitati de coordonare a resursei umane

(29) resurse umane evaluate

(30) 4 contracte reinoite (iunie)

(31) 2 contracte noi realizate (iunie)

(32) 2 contracte noi realizate (iulie)

(33) 7 acte aditionale la contractele de munca pentru unii dintre experti si pentru echipa de personal CGA.

(34) realizarea de prelungiri pentru 5 contracte de munca

(35) documente resurse umane organizate (final – nov)

(36) documente salarizare realizate

 

R1.2. Realizarea achizitiilor necesare derularii proiectului

(1) 1 pachet de servicii de catering achizitionat

(2) 1 roll-up proiect, 100 de mape, 100 de pixuri, 100 de blocnotes-uri-uri, 100 de pliante achizitionate

(3) 75 de mape, 75 de pixuri, 75 de blocnotes-uri-uri, 75 de pliante achizitionate

(4) 78 de mape, 78 de pixuri, 78 de blocnotes-uri-uri, 78 de pliante achizitionate

(5) 120 de mape, 120 de pixuri, 120 de blocnotes-uri-uri, 120 de pliante achizitionate

(6) 1 pachet de servicii de audit subcontractat

(7) 1 pachet de servicii de contabilitate subcontractat

(8) 1 domeniu web pentru site-ul de informare al proiectului achizitionat

(9) 1 referat de necesitate si 1 nota de fundamentare achizitie abonamente la 10 jurnale de specialitate din domeniul administratiei publice si stiintelor sociale

(10) 1 plan de achizitii actualizat

(11) documente achizitie servere realizate

(12) documente achizitie desktop PC realizate

(13) documente achizitie imprimante realizate

(14) achizitie consumabile realizata

(15) documente achizitie videoproiector, camera video

(16) documente achziitie mobilier realizate

(17) documente achiztie laptopuri realizate

(18) echipamente achizitionate

(19) proces initiat privind achizitiile de servicii tipografice pentru ultimile luni de derulare a proiectului

(20) servicii catering pentru conferinta finala a proiectului achizitionate

(21) achizitii preluate (nov)

(22) documente privind achizitiile proiectului organizate (final – nov)

 

R1.3. Monitorizarea continua a stadiului proiectului

(1) 1 convocator al sedintei de review din data de 17.06.2014  realizat

(2) 1 minuta a sedintei de review din data de 17.06.2014  realizata

(3) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 30.06.2014 realizata

(4) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 17.06.2014  realizata

(5) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 29.07.2014  realizat

(6) 1 minuta sedintei echipei de proiect din data de 29.07.2014  realizata

(7) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 25.08.2014  realizat

(8) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 25.08.2014 realizata

(9) 1 convocator al sedintei de management din data de 27.08.2014  realizat

(10) 1 minuta a sedintei de management din data de 27.08.2014 realizata

(11) 239 de mailuri primite pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, 263 de mailuri trimise de pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, pana la data de 12.09.2014.

(12) 1 matrice logica  completata

(13) 1 fisa standard de asigurare a calitatii completata

(14) 1 matrice de management al riscului completata

(15) 1 fisa de review completata

(16) date culese in vederea completarii documentelor de management (matrice logica nr. 2, fisa standard de asigurare a calitatii nr. 2, matric de management al riscului nr. 2, fisa de review nr. 2)

(17) 322 de mailuri primite pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, 369 de mailuri trimise de pe adresa proiecteadm2013@gmail.com, pana la data de 13.11.2014.

(18) 1 matrice logica a proiectului (nr. 2).

(19) 1 fisa standard de asigurare a calitatii (nr. 2).

(20) 1 matrice de management al riscului (nr. 2).

(21) 1 fisa de review (nr. 2).

 (17) 1 convocator al sedintei a echipei de proiect din data de 15.09.2014.

(18) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 15.09.2014.

(19) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 14.10.2014.

(20) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 14.10.2014.

(21) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 17.11.2014.

(22) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 17.11.2014.

(23) 1 convocator al sedintei de review din data de 30.11.2014.

(24) 1 minuta a sedintei de review din data de 30.11.2014.

(25) 1 convocator al sedintei echipei de proiect din data de 19.12.2014.

(26) 1 minuta a sedintei echipei de proiect din data de 19.12.2014.

(27) Act aditional nr. 3 realizat si depus

(28) Act aditional nr.4 realizat si depus

(29) Notificarea 14

(30) sedinta organizata in data de 16.01.2015

(31) alte activitati de management (raspuns dat pentru solicitarea de informatii privind monitorizarea externa a proiectului etc)

(32) organizare si derulare sedinta management

(33) realizare notificare 15

(34) realizare act aditional 5

(35) organizare si derulare sedinta proiect in data de 24.02.2015

(36) realizare minuta sedinta si obtinere semnaturi

(37) participare audienta la OIPOSDRU MEN

(38) notificare 15 depusa si aprobata

(39) aditional 5 depus si aprobat

(40) calendar monitorizare depus

(41) act aditional nr.6 depus

(42) sedinta proiectului din data 28.04.2015 derulata

(43) anexa 8 completata si depusa

(44) raspuns pentru solicitarea de clarficari la Actul aditional nr.6 depus

(45) documentatiei centralizata si realizata in vederea raspunderii la solicitare transmisa de Unitatea Regionala POSDRU Sud in data de 7.05.2015

(46) minuta realizata in urma sedintei proiectului din data de 28.05.2015

(47) instrumente management completate

(48) notificare 16 depusă

(49) notificare 17 depusă

(50) notificare 18 depusă

(51) Actul Aditional 7 depus

(52) sedinta proiectului din data de 28.05.2015 organizata și derulată

(53) notificarea 18 vs.2 depusa

(54) Actul Aditional 7 vs.2 depus

(55) sedinta proiectului din data de 28.07.2015 organizata si derulata

(56) sedinta proiectului din data de 28.07.2015 organizata si derulata

(57) sedinta proiectului din data de 30.08.2015 organizata si derulata

(58) sedinta de review din data de 31.08.2015 organizata si derulata

(59) matricea logica a proiectului nr. 5

(60) fisa standard de asigurare a calitatii nr. 5.

(61) matricea de management al riscului nr. 5

(62) fisa de review nr. 5

(63) sedinta proiectului din data de 30.09.2015 organizata si derulata

(64) suport acordat evaluatorilor externi (OIPOSDRU, AMPOSDRU, Curtea Europeană de audit): documente centralizatoare completate, documente furnizate la cerere, organizare realizată, întâlniri de lucru cu evaluatorii organizate.

(65) sedintade proiect din data de 30.10.2015 organizata si derulata

(66) matricea logica a proiectului nr. 6

(67) fisa standard de asigurare a calitatii nr. 6

(68) matricea de management al riscului nr. 6

(69) fisa de review nr. 6

(70) convocator si minuta a sedintei de proiect

(71) alte activitati de management aferente finalizarii proiectului (realizate)

 

R1.4. Realizarea cererilor de rambursare a cheltuielilor (impreuna cu auditul extern al proiectului necesar pentru cererile de rambursare)

(1) 1 cerere intermediara de rambursare (numarul 1) si documentatie suport realizate

(2) 1 cerere intermediara de rambursare (numarul 2) si documentatie suport realizate

(3) 1 solicitare privind statutul CR 2 (nr. de inregistrare OI/8525/SMC/10.11.2014)

(4) documente colectate si centralizate in vederea realizarii CR 3.

(5) depunere CR3 (08.12.2014) 

(6) redepunere CR3 (15 ianuarie)

(7) documente colectate in vederea CR4

(8) draft RTF realizat in vederea CR4

(9) sume CR3 transferate catre partener 1 (INCSMPS)

(10) anexe CR4 finalizate

(11) CR4 depusa

(12) Documente colectate si organizate în vederea CR5

(13) anexe realizate si completare in Action Web pentru CR5

(14) contestatie CR4 realizata

(15) CR5 depusa

(16) lucru la CR6 initiat

(15) contestatie CR5 realizata si depusa

(16) solicitare procedura de conciliere realizata si depusa

(17) documente in vederea depunerii cererii de rambursare numarul 6 (continuata si in noiembrie) - Anexa 28 și RTF

 

R1.5 Evaluarea proiectului si raportarea finala

(1) evaluarea finalz a proiectului initiata

(2) documentul de centralizare a datelor audtarilor si monitorizarii realizat

(3) matricea logica finala realizata

(4) analiza economico-financiara realizata

(5) raport final completat