Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 3 - Rezultate obținute


R3.1. Organizarea administrativa a centrului (Organizarea spatiului, realizarea metodologiei de functionare a centrului, selectarea personalului permanent)

(1) 1 spatiu destinat CFSEA identificat

(2) 1 birou CFSEA organizat

(3) 1 metodologie de functionare si organigrama CFSEA elaborata (+statut, ROF și organigrama)

(4) personal permanent CFSEA confirmat.

 

R3.2. Selectarea si implementarea platformei e-learning [la nivelul Centrului - Se vor avea in vedere platformele open source (Sakai, Moodle, Claroline etc) datorita sustenabilitatii crescute pe care acestea o prezinta

(1) 1 analiza de nevoi realizata

(2) alternative pentru selectarea platformei de e-learning evaluate

(3) 5 platforme de e-learning testate

(4) 1 platforma de e-learning selectata

(5) 1 platforma de e-learning adaptata conform nevoilor proiectului

(6) 1 platforma de e-learning configurata (www.apcampus.ro)

(7) 1 platforma lansata

(8) implementarea platformei de e-learning www.apcampus.ro finalizata;

(9) Testarea implementării platformei de e-learning www.apcampus.ro realizata;

 

R3.3. Identificarea disciplinelor ce vor fi implementate in cadrul platformei de e-learning si planificarea curriculumului pentru e-learning

(1) 1 instrument de proiectare pentru e-learning realizat;

(2) cercetare in vederea selectarii disciplinelor pentru migrare in regim blended learning realizata;

(3) 1 document selectie discipline realizat

(4) instrumente de proiectare pentru e-learning realizate

(5) fise ale disciplinelor – adaptate pentru e-learning – completate

(6) Suport acordat si primit