Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

R4.1. Adaptarea disciplinelor in regim e-learning in cadrul platformei (operationalizarea curriculumului pentru 35 de discipline)

(1) Document suport cadre didactice in executie

(2) suport acordat telefonic, prin e-mail si fata in fata pentru expertii adaptare discipline

(3)  Documentarea realizata de catre expertii adaptare disciplina (in privinta utilizarii platformei Moodle)

(4) Materiale didactice realizate de catre expertii adaptare disciplina

(5) Adaptarea disciplinelor pe platforma www.apcampus.ro (finalizata)

 

R4.2. Instruire si suport acordate pentru 800 studenti in vederea utilizarii platformei de e-learning

(1) realizare ghid utilizare Moodle pentru studenti initiata.

(2) documentare in vederea realizarii ghidului realizata (au fost studiate alte manuale de Moodle)

(3) 5 intalniri de lucru derulate

(4) sarcini logistice derulate

(6) drafturi de utilizare Moodle – apcampus nivel 1 realizate

(7) ghid de utilizare Moodle – apcampus nivel 1 finalizat

(8) ghid de utilizare Moodle – apcampus nivel 2 finalizat

(9) baza date conturi utilizator realizata (cu si fara cohorte)

(10) cca 800 conturi utilizator realizate

(11) cca 800 studenti inrolati la cursurile de pe platforma

(12) suport utilizatori acordat (in desfasurare continua)

(13) sesiuni de instruire 1 si 2 organizate si derulate

(14) sesiuni de instruire 3, 4, 5, 6, 7, 8 organizate

(15) materiale pentru sesiuni de instruire realizate

(16) mentenanta platforma relizata

(17) dezvoltare platforma (module noi etc) realizata

(18) echipamente ITC configurate si instalate in cadrul CFSEA

(20) continuare acordare suport

(21) conturi noi create pentru studentii intrati in anul 1

(22) cohorte create cu studenti de anul 1

(21) creare conturi noi pentru studentii intrati in anul 1 (sept)

(22) creare cohorte noi cu studenti de anul 1 (sept)

(23) creare conturi noi pentru studentii intrati in anul 1 si alocarea acestora in cohorte (oct)

(24) realizarea de activitati de suport (fise suport - oct)

(25) activitati de suport realizate (fise suport - nov)

(26) organizare finala a CFSEA  realizata (in vederea sustenabilitatii activitatilor centrului)

 

R4.3. Pilotarea platformei e-learning cu 4 discipline (2 licenta, 2 masterat)

(1) pilotare inițiată

(2) grupe de studenti partial constitutite

(3) cursuri analizate si livrabile completate

(4) chestionar de pilotare construit offline

(5) chestionar de pilotare construit online

(6) chestionar aplicat studentilor

(7) rapoarte de analiza a datelor chestionarelor salvate (4 rapoarte)

 

R4.4. Migrarea procesului educational in regim e-learning pentru cele 35 discipline

(1) migrarea procesului educational initiata

(2) documente privind cercetarea si scrierea academica realizate

(3) platforma utilizata de catre studenti

(4) materiale didactice si de cercetare realizate si urcate pe platforma www.apcampus.ro

(5) site www.apcampus.ro mutat pe serverul proiectului

(6) cursuri din cadrul platformei www.apcampus.ro verificate (după mutarea continutului pe serverele proprii)

(7) setari cursuri modificate pentru pregatirea noului an universitar