Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 5 - Rezultate obținute


R5.1. Construirea platformei online Inovare prin e-Administratie (care va facilita contactul dintre studenti si cadrele didactice din facultatile de administratie publica din Romania si care va oferi un mediu de invatare online prin cursuri online si acces la jurnale stiintifice de profil)

(1) design conceptual al site-ului realizat

(2-3) platforma Inovare prin e-Administratie realizata

(4) platforma Inovare prin e-Administratie lansata

 

R5.2. Incheierea parteneriatelor cu alte facultati de administratie publica din Romania

(1) 36 potentiali parteneri din domeniul administratiei publice identificati

(2) 1 protocol de colaborare elaborat

(3) 1 invitatie de colaborare realizata

(4) potentiali parteneri din domeniul administratiei publice contactati

(5) 4 protocoale de colaborare semnate cu parteneri din domeniul administratiei publice

 

R5.3. Inscrierea pe platforma a studentilor si a cadrelor didactice din facultatile de administratie publica din Romania

(1) adrese de mail colectate in vederea invitarii studentilor si cadrelor didactice pe platforma

(2) funcționalitățile de înscriere pe platforma www.e-cariera-admin.ro dezvoltate.

(3) baza date completata partial

(4) utilizatori creati manual folosind informatiile din baza de date

(5) angajatori, cadre didactice si alumni invitati pe platforma – conturi realizate

(6) baza de date continand noile conturi ale studentilor din anul 1

(7) adaugare studenti in baza date utilizatori

(8) conturi noi create pe platforma www.e-cariera-admin.ro 

 

R5.4. Crearea unei baze de date cu jurnale stiintifice de profil administratie publica si stiinte sociale si realizarea de abonamente pentru acestea

(1) 1 baza de date cu jurnale din domeniul administratiei publica realizata

(2) 10 jurnale de specialitate selectate conform analizei de nevoi

(3) 10 jurnale de specialitate implementate pe platforma

 

R5.5. Functionarea platformei, dezvoltarea si furnizarea de cursuri facultative online de catre cadre didactice de la facultati de administratie publica

(1) 1 baza de date cu alumni partial construita

(2) 1 instrument de proiectare cursuri construit

(3) mentenanță tehnică și adaptare la nevoile grupului țintă realizate

(4) documentare cursuri online

(5) realizare macheta newsletter initiata

(6) functionalitati platforma depanate – functionare jurnale depanata

(7) template cursuri online

(8) documentare realizata

(9) functionalitate dezvoltata in vederea inscrierii studentilor la cursuri online

(10) cursuri online initiate

(11) materiale didactice initiate offline

(12) initiere si completare livrabile

(13) problema de accesare a jurnalelor depanata

(14) document suport constructie curs online construit

(15) cursuri online (filmari, creare materiale didactice) în execuție

(16) document suport cursuri online pentru studenti realizat

(17) evaluare si finalizare a cursurilor online

(18) newsletter 1 si 2 realizate

(19) mentenanta si modificari ale platformei

(20) site www.e-cariera-admin.ro mutat pe serverul proiectului

(21) suport/updatare profiluri cariera studenți

(22) modificari realizate sectiunilor angajatori/locuri de munca

(23) newsletter (iulie) realizat

(24) newsletter (august) realizat

(25) modificari realizate in cadrul platformei pentru acordarea de premii studentilor

(26) newsletter (sept) realizat

(27) alte modificari realizate in cadrul platformei

(28) metodologie acordare premii realizata

(29) newsletter realizat (oct)

(30) concurs premii ”Administratia publica in anul 2016: To Do sau Wish List!” organizat si derulat

(31) eligibilitate a participantilor la concurs verificata

(32) evaluare si notare a eseurilor scrise de studenti in cadrul concursului realizata

(33) premiere studenti realizata

(34) informatii platforma www.e-cariera-admin.ro actualizate (oct)

(35) informatii platforma www.e-cariera-admin.ro (actualizate nov)

(36) newsletter realizat (nov)