Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 6 - Rezultate obținute


 

R6.1. Construirea unei baze de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice (pentru realizarea cercetarii)

(1) 1 baza de date construita in format .xls

(2) 1 baza de date cu studenti – Forma de invatamant IF din domeniul administratiei publice si administratiei europene construita (408 intrari)

(3) 1 baza de date cu studenti – Forma de invatamant ID din domeniul administratiei publice si administratiei europene construita (279 intrari)

(4) 1 baza de date cu absolventi – Forma de invatamant ID din domeniul administratiei publice si administratiei europene construita (100 intrari)

(5) 1 baza de date cu studenti masteranzi (IF+IFR) din domeniul administratiei publice si administratiei europene construita (369 intrari)

(6) 1 baza de date cu absolventi master (IFR) din domeniul administratiei publice si administratiei europene construita (181 intrari)

(7) 1 baza de date cu institutii publice din domeniul administratiei publice si persoane de contact construita (25 intrari)

(8) 1 baza de date cu angajatori construita (40 intrari)

(9) 1 baza de date cu ONG-uri construita (65 intrari)

(10) 1 baza de date cu companii construita (105 intrari)

(11) 1 baza de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice construita

 

R6.2. Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda focus grupului, avand drept participanti studenti, absolventi, cadre didactice si organizatii angajatoare (publice si private)

(1) 2 spatii disponibile identificate (salile 115 si 115 bis)

(2) 1 invitatie realizata

(3) 78 de mape, 78 de pixuri, 78 de blocnotes-uri, 78 de pliante achizitionate

(4) 1 afis realizat, printat si utilizat

(5) 1 tabel participanti la focus grupuri completat cu 78 de intrari realizat

(6) 6 focus grupuri desfasurate

(7) 22 fotografii realizate la cele 3 focus grupuri din 22.07.2014, 32 fotografii realizate la cele 3 focus grupuri din 25.07.2014

(8) 6 rapoarte focus grupuri cu angajatori, studenți, absolvenți și cadre didactice realizate

 

R6.3. Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda interviului de elita cu personal de conducere al organizatiilor angajatoare

(1)   1 ghid de interviu

(2)   1 lista potentiali invitati construita

(3)   1 invitatie realizata

(4)   16 interviuri realizate

 

R6.4. Realizarea unei cercetari cantitative in randul studentilor

(1) 1 instrument de cercetare cantitativa (chestionar) realizat

(2) 320 de studenti au raspuns chestionarului

(3) 1 baza de date cu raspunsuri centralizate

 

R6.5. Prelucrarea, interpretarea datelor si redactarea rapoartelor de cercetare

(1) date pentru focus grupuri prelucrate

(2) date pentru interviuri prelucrate

(3) date pentru ancheta sociologica prelucrate

(4) 1 raport cercetare focus grupuri

(5) 1 raport cercetare interviuri;

(6) 1 raport cercetare chestionare

(7) raport final al cercetarilor