Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 7 - Rezultate obținute


R7.1. Centralizarea materialelor necesare celor 6 intalniri de lucru (cate una pentru fiecare specializare)

(1) 75 de mape, 75 de pixuri, 75 de blocnotes-uri-uri, 75 de pliante achizitionate

(2) 7 planuri de invatamant si 43 fise ale disciplinelor multiplicate

 

R7.2. Utilizarea bazei de date (A6.1) pentru selectarea si invitarea participantilor

(1) 1 invitatie pentru participantii la intalnirile de lucru realizata

 

R7.3. Desfasurarea celor 6 intalniri de lucru

(1) 6 prezentari .ppt realizate

(2) spatii disponibile identificate si pregatite pentru organizarea intalnirilor de lucru

(3) fise de invatamant si planuri de invatamant studiate pentru fiecare program de studiu

(4) 6 tabele prezenta completate

(5) 6 intalniri de lucru desfasurate

(6) documente competente realizate

(7) rezumate intalniri de lucru realizate

(8) poze realizate in cadrul intalnirilor de lucru

 

A7.4 Elaborarea unui raport privind adaptarea continuturilor educationale pentru cele 2 specializari de licenta si 4 masterate la necesitatile pietei muncii

 

In cadrul acestei subactivitati au fost indeplinite urmatoarele actiuni:

 

(1) document centralizator al intalnirilor de lucru realizat

 

(2) document sinteza al intalnirilor de lucru realizat

 

(3) raport final al intalnirilor de lucru realizat