Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Progresul Activitatii 8 - Rezultate obținute


 

R8.1 Prezentarea si analiza in sedintele departamentelor a rapoartelor de cercetare [A6.5], a rezultatelor intalnirilor de lucru [A7.4] si a rezultatelor privind includerea in curriculum a metodelor de e-learning [A3,A4]

(1) organizare realizata in vederea derularii sedintelor

(2) analiza si documentare realizate in vederea derularii sedintelor

(3) sedinte derulate

(4) minute sedinte realizate

(5) raport modificari curriculare rerealizat

 

R8.2 Realizarea modificarilor curriculare necesare (noi planuri de invatamant, fise ale disciplinelor in formatul indicat de OMECTS 5703/2011 etc) si adoptarea acestora in sedintele departamentelor

(1) activitate initiata

(2) documente centralizate partial

(3) organizare sedinte demarata

(4) documentare realizata

(5) sedinte de departament (3) organizate și derulate – modficari ale curriculumului adoptate

 

R8.3 Realizarea dosarelor conform OMECTS 5703/2011 (conf. CNCIS) si inaintarea acestora la ANC spre evaluare

(1) informare realizata la sediul ANC

(2) documentare initiata

(3) dosar 1 realizat

(4) dosare ANC in lucru

(5) dosare ANC depuse

(6) dosare ANC depuse ca raspuns la clarificari (+primire aprobare dosare)

 

R8.4 Organizarea a 2 sesiuni de instruire a G2-G7 pentru prezentarea rezultatelor cercetarilor (A6), intalnirilor de lucru (A7) si a modificarilor curriculumului pentru integrarea componentei de e-learning, pentru toate cele 6 programe de studiu

(1) prezentari si materiale de instruire realizate

(2) agenda pentru sesiunea de instruire nr.1 realizata

(3) sesiuniea de instruire nr.1 organizata

(4) sesiunea de instruire nr.1 derulata

(5) sesiuniea de instruire nr.2 organizata

(6) sesiunea de instruire nr.2 derulata