Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

A.1. Management de proiect
A1.1. Organizarea si coordonarea resursei umane
A1.2. Realizarea achizitiilor necesare derularii proiectului
A1.3. Monitorizarea continua a stadiului proiectului
A1.4. Realizarea cererii de prefinantare si a cererilor de rambursare a cheltuielilor (impreuna cu auditul extern al proiectului necesar pentru cererile de rambursare)
A1.5. Evaluarea proiectului si raportarea finala
   
A.2. Organizarea si derularea campaniilor de informare si publicitate ale proiectului
A2.1. Construirea site-ului de informare in privinta obiectivelor, activitatilor si rezultatelor proiectului
A2.2. Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia lansarii proiectului
A2.3. Derularea campaniei "Invata cu metode moderne!" privind popularizarea in randul studentilor din facultate a avantajelor metodelor blended learning fata de metodele traditionale de invatare fata in fata.
A2.4. Diseminarea bunelor practici ale proiectului prin intermediul site-ului proiectului si prin organizarea a 3 workshop-uri impreuna cu cel putin inca 3 facultati cu profil administratie publica
A2.5. Organizarea unei conferinte (urmata de o conferinta de presa) cu ocazia incheierii proiectului
   
A3. Infiintarea CFSEA si crearea infrastructurii pentru reorganizarea procesului educational in sistem blended learning pentru 35 de discipline
A3.1. Organizarea administrativa a centrului (Organizarea spatiului, realizarea metodologiei de functionare a centrului, selectarea personalului permanent)
A3.2. Selectarea si implementarea platformei e-learning la nivelul Centrului - Se vor avea in vedere platformele open source (Sakai, Moodle, Claroline etc) datorita sustenabilitatii crescute pe care acestea o prezinta
A3.3 Identificarea disciplinelor ce vor fi implementate in cadrul platformei de e-learning si planificarea curriculumului pentru e-learning (fiecare curs va avea obiective si resurse de invatare-predare, resurse educationale - multiformat (text/audio-video), teste online, forum, wiki etc)
   
A4.  Transformarea in cadrul CFSEA a 35 de discipline in format blended learning si functionarea platformei de e-learning
A4.1.  Adaptarea disciplinelor in regim e-learning in cadrul platformei (operationalizarea curriculumului pentru 35 de discipline)
A4.2.  Instruire si suport acordat studentilor in vederea utilizarii platformei e-learning
A4.3.  Pilotarea platformei e-learning cu 4 discipline (2 licenta, 2 masterat)
A4.4.  Migrarea procesului educational in regim e-learning pentru cele 35 discipline
   
A5.  Constituirea si functionarea comunitatii Inovare prin e-Administratie
A5.1.  Construirea platformei online Inovare prin e-Administratie (care va facilita contactul dintre studenti si cadrele didactice din facultatile de administratie publica din Romania si care va oferi un mediu de invatare online prin cursuri online si acces la jurnale stiintifice de profil)
A5.2.  Incheierea parteneriatelor cu alte facultati de administratie publica din Romania
A5.3.  Inscrierea pe platforma a studentilor si a cadrelor didactice din facultatile de administratie publica din Romania
A5.4.  Crearea unei baze de date cu jurnale stiintifice de profil administratie publica si stiinte sociale si realizarea de abonamente pentru acestea
A5.5.  Functionarea platformei, dezvoltarea si furnizarea de cursuri facultative online de catre cadre didactice de la facultati de administratie publica
   
A6.  Cercetare pentru determinarea competentelor solicitate pe piata muncii (pentru specializarile administratie publica si administratie europeana si patru programe de studiu din ciclul 2: Managementul Sectorului Public (romana), Public Sector Management (engleza), Studii Administrative Europene, Puterea Executiva si Administratia Publica).
A6.1.  Construirea unei baze de date cu absolventi, angajatori, studenti, cadre didactice (pentru realizarea cercetarii)
A6.2.  Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda focus grupului, avand drept participanti studenti, absolventi, cadre didactice si organizatii angajatoare (publice si private)
A6.3.  Realizarea unei cercetari calitative utilizand metoda interviului de elita cu personal de conducere al organizatiilor angajatoare
A6.4.  Realizarea unei cercetari cantitative in randul studentilor
A6.5.  Prelucrarea, interpretarea datelor si redactarea rapoartelor de cercetare
   
A7.  Organizarea intalnirilor de lucru dintre cadre didactice, studenti, angajatori, alumni, alti actori interesati in vederea adaptarii continuturilor educationale la necesitatile pietei muncii in acord cu CNCIS
A7.1. Centralizarea materialelor necesare celor 6 intalniri de lucru (cate una pentru fiecare specializare)
A7.2. Utilizarea bazei de date (A6.1) pentru selectarea si invitarea participantilor
A7.3.  Desfasurarea celor 6 intalniri de lucru
A7.4. Elaborarea raportului privind adaptarea continuturilor educationale pentru cele 2 specializari de licenta si 4 masterate la necesitatile pietei muncii
A8.
   
 A8.  Institutionalizarea conform CNCIS a modificarilor curriculare in acord cu necesitatile pietei muncii si realizarea a doua sesiuni de instruire cu G2-G7
A8.1.  Prezentarea si analiza in sedintele departamentelor a rapoartelor de cercetare [A6.5] si a rezultatelor intalnirilor de lucru [A7.4]
A8.2.  Realizarea modificarilor curriculare necesare (noi planuri de invatamant, fise ale disciplinelor in formatul indicat de OMECTS 5703/2011 etc) si adoptarea acestora in sedintele departamentelor.
 A8.3.  Realizarea dosarelor conform OMECTS 5703/2011 (conf. CNCIS) si inaintarea acestora la ANC spre evaluare
A8.4.  Organizarea si derularea a 2 sesiuni de instruire/diseminare cu G2-G7 pentru prezentarea rezultatelor cercetarilor (A6) si a intalnirilor de lucru (A7) pentru toate cele 6 programe de studiu