Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

 

 Buget

Total (lei)

1

Resurse umane

1432709.94

2

Participanti

97164.63

3

Alte tipuri de costuri, din care :

229538.00

3.1.

cheltuieli de tip FEDR ( max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6, din valoarea totala eligibila a proiectului)

112500.00

3.2.

valoare activitati subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)

43200.00

4

Rezerva de contingenta - maxim 5% din (1+2+3)

55000.00

5

Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

1814412.57

6

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administratie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai putin cheltuielile de tip FEDR)

79551.80

7

VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care :

1893964.37

8

valoare activitati transnationale

0.00

9

Valoare TVA nedeductibila estimata

79097.78

10

Contributia solicitantului

37879.29

11

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (7 - 10)

1856085.08