Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Categorii

Numar

Membri ai comisiilor/structurilor de conducere din universitati si facultati

20

Membri ai comitetelor sectoriale

2

Personal implicat in dezvoltarea si managementul calificarilor la nivel de universitate/facultate

4

Studenti

800

Personal implicat in dezvoltarea programelor de studii universitare

25

Personal al membrilor comitetelor sectoriale

2

Membri ai partenerilor sociali in educatie

4