Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Obiectiv general

Dezvoltarea curriculara si cresterea relevantei programelor de studiu in invatamantul superior in acord cu cerintele CNCIS, prin intermediul restructurarii curriculumului in acord cu piata muncii si migrarii procesului educational dinspre sistemul traditional de invatare fata in fata spre sistemul modern de blended learning pentru doua programe de studiu din ciclul 1 universitar (administratie publica si administratie europeana) si patru programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative.

Proiectul va contribui la cresterea pe termen lung a atractivitatii programelor de educatie ale Solicitantului, la cresterea nivelului competentelor beneficiarilor, la flexibilizarea rutelor de invatare utilizand mijloace inovative, la corelarea formarii universitare cu necesitatile pietei muncii si, ca rezultat al tuturor acestor efecte, la construirea unei economii durabile care reduce disparitatile dintre Romania si celelalte state membre ale UE. Toate acestea se vor obtine prin intermediul remodelarii curriculumului in functie de necesitatile pietei muncii (determinate prin cercetari si intalniri de lucru) si in acord cu cerintele CNCIS, reorganizarii continutului educational in sistem blended learning pentru 35 discipline (cu suportul Centrului de Formare si Suport pentru E-invatare Administratie), si prin intermediul construirii unei retele academice de administratie publica (Inovare prin e-Administratie) in cadrul careia vor fi furnizate cursuri facultative online si se va oferi acces la alte resurse academice disponibile in retea.

Obiective specifice

Obiectiv specific 1: Constituirea si functionarea Centrului de Formare si Suport pentru E-invatare Administratie (CFSEA) – Activitatea centrului consta in implementarea unui mediu virtual de invatare/platforma de e-learning adaptat necesitatilor a doua programe de studiu din ciclul 1 universitar (administratie publica si administratie europeana) si 4 programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative). In cadrul centrului se va realiza adaptarea continuturilor a 35 de discipline metodelor presupuse de sistemul blended learning (utilizarea interactiva pe platforma de e-learning). Prin intermediul acestui centru, cei 800 studenti vor beneficia de formarea competentelor de utilizare a platformei de e-learning si de suport in diferitele activitati ce propun invatarea in sistem blended learning.

Obiectiv specific 2: Constructia si functionarea comunitatii online Inovare prin e-Administratie ca mediu-retea de invatare online a studentilor de la formatorii lor (cadrele didactice) din mai multe facultati de administratie publica din Romania. Obiectivul vizeaza realizarea unei retele virtuale de invatare online prin intermediul de discipline facultative oferite in regim de invatare online si prin oferirea de acces la resurse academice de specialitate (jurnale de specialitate) utilizatorilor platformei. Prin intermediul acestui obiectiv grupul tinta beneficiaza de largirea optiunilor de studiu, de accesul la metode inovative de invatare si de accesul la resurse academice necesare in formarea de competente adaptate societatii moderne a cunoasterii si insertiei ulterioare pe piata muncii.

Obiectiv specific 3: Reconstructia curriculumului in raport cu necesitatile pietei muncii si cerintele CNCIS (pentru doua programe de studiu din ciclul 1 universitar - administratie publica si administratie europeana - si 4 programe de studiu din ciclul 2 in domeniul stiinte administrative. Obiectivul vizeaza realizarea de cercetari calitative (focus grupuri, interviuri) si cantitative (ancheta sociologica) pentru determinarea competentelor solicitate pe piata muncii. Se vor organiza seminarii de lucru cu angajatori, alumni si alte persoane interesate in vederea adaptarii continuturilor educationale si in final aceste continuturi remodelate vor fi adoptate oficial in curriculumul solicitantului conform criteriilor CNCIS fiind integrate in RNCIS. De asemenea se vor realiza sesiuni de instruire cu G2-G7 pentru a prezenta rezultatele cercetarilor si intalnirilor de lucru impreuna cu noua oferta educationala, adaptata la cerintele pietei muncii conf. CNCIS. Prin intermediul acestui obiectiv grupul tinta va beneficia de un curriculum adaptat la necesitatile pietei muncii, la cerintele societatii moderne a cunoasterii (integrarea componentei de e-learning) si in conformitate cu CNCIS (descrierea programului de studiu prin competente profesionale si transversale; corelarea dintre competente, arii de continut, discipline si credite; elaborarea planurilor de invatamant in concordanta cu competentele; elaborarea fiselor disciplinelor in concordanta cu planul de invatamant si competentele) avand astfel sanse sporite de insertie dupa absolvire.