Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Rezultate A1: Management de proiect
1 echipa de implementare formata, contracte realizate, achizitii realizate (inclusiv selectare si contractare servicii audit); 6 fise standarde asigurare calitate completate, 6 matrice logice, 6 matrice de management al riscului, 6 fise de review, 6 sedinte de review, 18 sedinte ale intregii echipe de proiect; cereri rambursare conform graficului de rambursare realizate (inclusiv rapoartele tehnico-financiare si cele de audit extern aferente acestora), 1 document centralizare date monitorizare+auditare, 1 matrice logica utilizata, 1 analiza economico-financiara realizata, 1 raport de evaluare realizat.

Rezultate A2: Organizarea si derularea campaniilor de informare si publicitate ale proiectului
1 site de prezentare a proiectului construit; 1 conferinta (+ conferinta de presa) de lansare a proiectului, 100 participanti, 100 mape (cu blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate), 1 comunicat presa; 1 campanie informare a studentilor: 1000 pliante, 1000 brosuri distribuite, 2 evenimente prezentare organizate; 3 workshop-uri de diseminare bune practici; 75 mape/pliante/blocnotes/pixuri inscriptionate. 1 conferinta (+ conferinta de presa) de incheiere a proiectului, 100 participanti, 100 mape (cu blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate), 1 comunicat presa;

Rezultate A3: Infiintarea CFSEA si crearea infrastructurii pentru reorganizarea procesului educational in sistem blended learning pentru 35 de discipline
1 spatiu amenajat, 1 metodologie de functionare a centrului, personal selectat; 1 analiza de nevoi pentru alegerea unei platforma de e-learning, 1 platforma selectata si implementata la nivelul Centrului; 35 discipline selectate, 1 instrument proiectare pentru e-learning (continand obiectivele de invatare si instrumentele de tip e-learning utilizate in atingerea acestora), 35 de documente proiectare discipline completate, 35 fise discipline format CNCIS adaptate cu modificarile pentru e-learning.

Rezultate A4: Transformarea in cadrul CFSEA a 35 de discipline in format blended learning si functionarea platformei de e-learning
suport furnizat cadrelor didactice pentru transformarea cursurilor in format blended learning, 35 discipline transformate; 1 ghid instruire/ghid al utilizatorului, 800 studenti au participat la 8 sesiuni instruire (din care cel putin 400 persoane aflate in situatie de risc - femei, minoritati); 800 studenti primesc suport pentru utilizarea platformei; 1 platforma pilotata cu 4 discipline; 800 studenti (din care 400 persoane aflate in situatie de risc – femei, minoritati) utilizeaza platforma de e- learning.

Rezultate A5: Constituirea si functionarea comunitatii Inovare prin e-Administratie
1 platforma construita; 1 retea constituita din 4 parteneriate cu facultati de administratie publica din Romania; 800 studenti inscrisi pe platforma (din care 400 persoane aflate in situatie de risc – femei, minoritati), 20 cadre didactice de la alte facultati de administratie publica inscrise pe platforma; 1 baza de date jurnale relevante, 10 abonamente jurnale internationale de specialitate; 1 instrument planificare curs online, 5 instrumente completate, 5 cursuri construite si furnizate (in regim facultativ) pe platforma, 800 studenti (din care 400 persoane aflate in situatie de risc, femei/minoritati) utilizeaza platforma, 200 din ei se inscriu la cursurile online.

Rezultate A6: Cercetare pentru determinarea competentelor solicitate pe piata muncii
1 baza de date (angajatori, studenti, cadre didactice, absolventi) realizata; 6 focus grupuri realizate (cate 1 pentru fiecare specializare si program masteral), 13 participanti/focus grup, 78 mape/pliante/blocnotes/pixuri; 16 interviuri de elita realizate; 1 ancheta sociologica derulata in randul studentilor; 3 rapoarte de cercetare, 1 raport final privind necesarul de competente (care integreaza rezultatele cercetarilor realizate).

Rezultate A7: Organizarea intalnirilor de lucru in vederea adaptarii continuturilor educationale la necesitatile pietei muncii
120 mape proiect (120 blocnotes, 120 pixuri, 120 pliante), materiale de lucru centralizate si multiplicate (planuri actuale de invatamant, fise ale disciplinelor etc); 1 lista participanti invitati; 6 intalniri de lucru desfasurate; 120 de participanti pentru cele 6 intalniri; 1 raport realizat in urma intalnirilor.

Rezultate A8: Institutionalizarea conf. CNCIS a modificarilor curriculare (in acord cu cerintele pietei muncii si corelat cu metodele blended learning) si realizarea a doua sesiuni de instruire cu grupurile tinta G2-G7
2 sedinte in cadrul departamentelor facultatii, 1 raport final cu modificari curriculare realizat; Modificari curriculare adoptate formal si implementate de catre Solicitant, [inclusiv modificarile pentru e-learning rezultate din A3-A4]; dosare realizate conf. OMECTS 5703/2011 si transmise catre ANC; 2 sesiuni instruire realizate (8h/sesiune), 57 participanti (in 2 grupe), 57 mape continand blocnotes, pliante, pixuri inscriptionate si materiale de lucru (concluziile cercetarilor, noile documente de planificare a educatiei realizate conform CNCIS, incluzand componenta e-learning)

Indicatori de output:
1. Numar de universitati sprijinite - 1
2. Numar de calificari dezvoltate/actualizate - invatamantul superior – 6
3. Numar de participanti la instruire – invatamant superior – 857
4. Numar de programe de licenta/ masterat dezvoltate/adaptate conform CNCIS- invatamant superior – 6

Indicatori de rezultat:
1. Numar de calificari validate - 4
2. Ponderea programelor de studii desfasurate conform CNCIS (%) – 100%
3. Numar de studenti care au beneficiat de operatiunile finantate la nivelul institutiilor de invatamant superior – 800
4. Numar de programe de licenta/ masterat conform CNCIS implementate -invatamant superior – 6