Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) stabileste axele prioritare si domeniile majore de interventie ale Romaniei in domeniul resurselor umane in vederea implementarii asistentei financiare a Uniunii Europene prin intermediul Fondului Sociale European, in cadrul Obiectivului Convergenta, pentru perioada de programare 2007-2013.

POS DRU a fost elaborat in conformitate cu prevederile Orientarilor Strategice Comunitare privind Coeziunea, cu Strategia Lisabona privind ocuparea si locurile de munca, tinandu-se cont de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispozitiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune, Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1081/2006 privind Fondul Social European si Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 privind stabilirea dispozitiilor generale pentru Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune.

Obiectivul general al POS DRU il constituie dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane.

Obiectivul general al POS DRU este realizat prin intermediul urmatoarelor obiective specifice:
Promovarea educatiei si formarii initiale si continue de calitate, inclusiv educatia
superioara si cercetarea;
Promovarea culturii antreprenoriale si cresterea calitatii si productivitatii muncii;
Facilitarea insertiei tinerilor si a somerilor de lunga durata pe piata muncii;
Dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile si inclusive;
Promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din
zonele rurale;
Imbunatatirea serviciilor publice de ocupare;
Facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie si pe piata muncii

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane este structurat pe 7 Axe Prioritare si 21 Domenii Majore de Interventie:

1. Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere
1.1. Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate;
1.2. Calitate in invatamantul superior;
1.3. Dezvoltarea resurselor umane in educatie si formare profesionala;
1.4. Calitate in FPC;
1.5. Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul cercetarii.

2. Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii
2.1. Tranzitia de la scoala la viata activa;
2.2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii;
2.3. Acces si participare la FPC.

3. Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor
3.1. Promovarea culturii antreprenoriale;
3.2. Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii;
3.3. Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor partenerilor sociali si societatii civile.

4. Modernizarea serviciului public de ocupare
4.1. Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare;
4.2. Formarea personalului propriu al Serviciului Public de Ocupare.

5. Promovarea masurilor active de ocupare
5.1. Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare;
5.2. Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.

6. Promovarea incluziunii sociale
6.1. Dezvoltarea economiei sociale;
6.2. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii;
6.3. Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii;
6.4. Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii.

7. Asistenta tehnica
7.1. Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU;
7.2. Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU.

Link-uri utile

Uniunea Europeana: http://europa.eu/index_ro.htm
Guvernul Romaniei: http://www.guv.ro/
Ministerul Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/
Ministerul Educatiei Nationale: http://www.edu.ro/
ANRMAP: http://www.anrmap.ro/
POS DRU: http://www.fonduri-ue.ro/posdru/index.php/posdru
OI POSDRU MEN: http://www.posdru.edu.ro/index.php/articles/c834