Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii
POSDRU 156/1.2/G/133208


Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

Comunicat de presa cu ocazia lansarii conferintei de lansare:


Vineri, 4 iulie 2014, începând cu ora 11:00, are loc primul eveniment public din cadrul Proiectului POSDRU 156/1.2/G/133208

Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii”.


Proiectul este finanțat prin POSDRU 2007-2013,  Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior” (Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).
Evenimentul va fi deschis de Prof.univ.dr. Alina Bârgăoanu, Rector al SNSPA și Dr. Vasilica Ciucă, Director General al Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale. Prezentarea proiectului va fi realizată de Managerul proiectului, Conf.univ.dr. Diana Iancu, Decan al Facultăţii de Administraţie Publică, SNSPA.
Proiectul îşi propune să restructureze curriculumul universitar pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei muncii şi să migreze procesul educațional dinspre sistemul tradițional de învățare față în faţă spre sistemul modern blended learning. Prin intermediul său, peste 800 de studenţi vor avea acces la rute de învăţare mai flexibile, corelate cu necesitățile pieței muncii. Evenimentul se desfășoară la sediul SNSPA din Str. Povernei nr. 6 (Amfiteatrul 12). Toți cei interesați sunt invitați să participe.
Persoana de contact: Conf. univ. dr. Diana Iancu, Manager de proiect
Facultatea de Administraţie Publică, SNSPA
Email: dciancu@snspa.ro Telefon: 0743119883; Fax: 021 312 7409
Web: www.inovativadmin.ro  www.administratiepublica.eu 


02.07.2014

Comunicat de presa cu ocazia lansarii conferintei de încheiere a proiectului:

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) şi Facultatea de Administraţie Publică, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale organizează joi, 05.11.2015, Conferinţa de finalizare a Proiectului POSDRU 156/1.2/G/133208 „Dezvoltarea curriculară și creșterea relevanței programelor de studiu în administrație publică prin metode inovative de blended learning și corelare cu piața muncii”. Proiectul este finanțat prin POSDRU 2007-2013,  Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,” Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitatea în învățământul superior” (Beneficiar: SNSPA, Facultatea de Administraţie Publică, Partener: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale).

Evenimentul se bucură de prezenţa Rectorului SNSPA, Prof.univ.dr. Remus Pricopie şi a Directorului General al Institutului Naţional de Cercetare în domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Dr. Vasilica Ciucă. Prezentarea rezultatelor Proiectului va fi realizată de Lect.univ.dr. Crina Rădulescu, Manager de proiect şi Conf.univ.dr. Diana Camelia Iancu, Decan al Facultăţii de Administraţie Publică.

Derulat în perioada 14.05.2014-13.11.2015, Proiectul POSDRU 156/1.2/G/133208 a oferit studenţilor înmatriculaţi la Facultatea de Administraţie Publică – programele de licenţă „Administraţie Publică” şi „Administraţie Europeană”; respectiv, programele de masterat „Studii Administrative Europene”, „Managementul Sectorului Public” (în limba română şi în limba engleză) şi „Puterea Executivă şi Administraţia Publică”, posibilitatea de a profita de soluţii blended learning adaptate studiului administraţiei publice.

În cele 18 luni de derulare, proiectul a contribuit la realizarea Campusului virtual – apcampus.ro – care găzduieşte peste 850 de utilizatori studenţi activ implicaţi în activităţi de blended learning şi crearea Comunităţii online E-Inovare Administraţie – e-cariera-admin.ro – o reţea de angajatori, absolvenţi, studenţi şi cadre didactice interesate de domeniul ştiinţelor administrative.

Conferinţa de finalizare a Proiectului se desfășoară la sediul SNSPA din Bucureşti,  Str. Expoziției nr. 30A (Amfiteatrul 3), începând cu ora 14:00. Accesul este permis tuturor persoanelor interesate.